Per Johan Farstad er en norsk industridesigner og faglitteraturforfatter fra Fræna, en kommune på Romsdalshalvøya, nord for Molde i Møre og Romsdal. Han ble utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Farstad ble tidlig opptatt av design, da hans far jobbet som møbelsnekker ved en av de mange møbelfabrikkene på Møre, og den unge Per var ofte med sin far på jobb. Det ble tidlig klart at Per var mer opptatt av hvordan de designet møblene enn hvordan hans far laget dem. Etter endt skolegang forlot Farstad Fræna til fordel for hovedstaden og studier ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo.

Designkarrieren

Etter å ha avsluttet sine studier ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, jobbet han for ulike selskaper i Oslo som designer og tegner, før han i 1978 startet sitt eget kontor og inngikk samarbeid med en rekke ulike selskaper. I løpet av få år var Farstad involvert i utviklingen av en lang rekke produkter innenfor en rekke ulike sektorer. Både møbler, elektronikk, verktøy og sportsartikler som er i bruk den dag i dag er utformet med hjelp av Farstads design. Etter å ha drevet egen bedrift i flere år ble han i 1983 tilknyttet Oppland Industriselskap AA, et fylkesregionalt næringsselskap, der hans kompetanse innen industridesign inngikk som et tilbud til næringslivet på fylkesnivå. På det tidspunktet han ble ansatt ved Oppland Industriselskap var det første gang i Norges historie at et offentlig næringsselskap tok i bruk industridesign for å fremme næringsutvikling i en landsdel. Det å skulle lære andre viktigheten av industridesign og hvordan det kunne brukes for å øke næringsutvikling skulle etterhvert bli Farstads viktigste rolle. Etter mange år som aktiv designer og utvikler var det undervisning og faglitteratur som skulle prege resten av hans karriere.

Undervisningskarriere

I 1988 forlot Farstad sin stilling ved Oppland Industriselskap. Han hadde lært utrolig mye på årene sine der, og var bestemt på at hans kunnskap om design best kunne være til nytte om han underviste andre. Han hadde i løpet av sine år hos Oppland Industriselskap innsett at han brant mer for å lære andre enn å utvikle nye produkter. Han startet arbeidet med det som skulle bli hans første fagbok samme året. Læreboken Industridesign, som senere kom ut på Universitetsforlaget, ble starten på en helt ny karriere for Farstad. Etter å ha jobbet med sin første bok i 2 år kom tilbudet om å undervise elever direkte. I 1991 ble Per Farstad ansatt som professor ved Institutt for industridesign ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Siden høsten 1996 ble Institutt for industridesign flyttet fra Statens håndverks- og kunstindustriskole til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Farstad hadde innen da etablert seg godt som professor og ble med på lasset. Flyttingen av instituttet medførte også at Farstad fikk større frihet til å utvikle sitt eget undervisningsopplegg, og i 2004 startet han Designinstituttet. I tillegg til å være professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, har Farstad jobbet som professor ved både Høgskolen i Østfold, Statens håndverks- og kunstindustriskole, Høgskolen i Telemark og ved Høgskolen i Gjøvik.

Designinstituttet

Designinstituttet er en privatskole i Oslo som tilbyr Fagskolekandidat i Design. Studiet er ettårig og gir grunnleggende undervisning i designfag. Undervisning er ment å skulle kunne utføres sammen med andre studier og er derfor prosjektbasert. I løpet av studiet berøres fagene industridesign, produktdesign, visuell kommunikasjon, grafisk design, interiørarkitektur og møbeldesign.

I løpet av sin karriere har Farstad vunnet en rekke priser, blant annet Norsk Designråds Merket for Godt Design for ostehøvelsett utviklet for Thor Bjørklund og Sønner AS, panelovn for Glamox ASA, skistaver for Swix, barnepulk for Fjellpulken og produkter som rullator for Topro. Per Farstad er fortsatt aktiv som designer, men har lagt sin karriere som professor på hyllen. I dag driver han designstudioet Formel Industridesign AS.